O společnostiUNIPROG Solutions (dále jen Uniprog) je poskytovatel IT produktů a služeb s více než desetiletou historií působení na českém trhu v odvětví informačních technologií.

Uniprog poskytuje technologická řešení a nástroje potřebné na akceleraci obchodních činností organizací. Kooperací technologických divizí společnosti, orientovaných na různé oblasti ICT, zabezpečuje Uniprog komplexnost řešení, služeb a spojení poznatků ze široké oblasti informačních technologií. Uniprog poskytuje platformově nezávislé řešení a služby. Pokrývá celý vývojový cyklus produktu – od analýzy, konzultace požadavků a prostředí, přes návrh optimálního řešení a případný vývoj, resp. implementaci. Součástí poskytovaných služeb je integrace řešení, zabezpečení plné podpory v době trvání záručního i pozáručního období a outsourcing ICT.


VIZE SPOLEČNOSTI

 • Být předním dodavatelem na trhu a pomáhat zákazníkům růst.
 • Být kompetentním, důvěryhodným a spolehlivým technologickým partnerem.
 • Být firmou se společensky odpovědným podnikáním a korektní komunikací.

POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI

 • Poskytovat vysokou přidanou hodnotu pro růst podnikání našich zákazníků.
 • Prostřednictvím IT produktů a služeb přímo přispívat ke zlepšení konkrétních obchodních výsledků klientů.
 • Poslání společnosti naplňujeme pomocí technologií a služeb, které akcelerují nebo zefektivňují obchodní činnost organizace.

HISTORIE SPOLEČNOSTI

 • 2007 vznik společnosti TEMPEST Czech jako pobočky společnosti TEMPEST, a. s.
 • 2015 převzetí společnosti Uniprog, s. r. o.
 • 2015 převzetí společnosti Uniprog Servis, s. r. o.
 • 2017 osamostatnění společnosti
 • 2017 přejmenování společnosti na Uniprog Solutions, s. r. o.
 • 2017 transformace na akciovou společnost
 • 2017 změna sídla společnosti

STRUKTURA SPOLEČNOSTI

 

 

DIVIZE OBCHOD A MARKETING

poskytuje produkty a služby s ohledem na byznys zákazníka. Divize také nabízí řešení přispívající ke zlepšování obchodních výsledků klienta a pomáhá mu růst.

DIVIZE INFRASTRUKTURY

poskytuje produkty a služby pro oblasti IT infrastruktury, managementu dat a integrace podnikových aplikací. Divize zajišťujeme zejména instalace a konfigurace heterogenních IT infrastruktur, spolu s end-to-end službami, které zahrnují konzultace, analýzy, návrhy a integraci řešení. Poskytujeme také komplexní řešení pro oblast komunikačních infrastruktur, integrace síťových aplikací a multimediálních komunikací.

DIVIZE PROVOZU A OUTSOURCINGU

komplexně zajišťuje provoz a podporu IT nebo outsourcing rozsáhlých IT infrastruktur. Divize stejně poskytuje provoz a převzetí konkrétních součástí IT nebo procesů.

DIVIZE BEZPEČNOSTI

se zaměřuje na poskytování komplexních řešení v oblasti bezpečnosti informačních systémů, přičemž pokrývá řízení informační bezpečnosti, systémy managementu, jakož i na návrh, implementaci a podporu technologických řešení pro oblast aplikační bezpečnosti.

DIVIZE VÝVOJE

poskytuje softwarové řešení s výraznou přidanou hodnotou pro byznys zákazníka. Zaměřuje se na vývoj softwaru s využitím široké škály moderních platforem a přístupů. Klade důraz na budování škálovatelných řešení s využitím cloudu a při tvorbě řešení se soustředí zejména na obchodní přínos a konečnou zkušenost uživatele.

DIVIZE PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU

poskytuje služby řízení všech projektů firmy a zastřešuje řízení celého životního cyklu projektů napříč technologickými divizemi. Procesně pokrývá všechny oblasti řízení s možností přizpůsobit metodiku a výstupy prostředí zákazníka.

DIVIZE SAP

navrhuje technické nastavení systému, ale také podporu procesních změn a optimalizaci postupů. Dále divize navrhuje optimální využití SAP technologií a pomáhá integrovat systém SAP do heterogenního systémového prostředí s následným provozem.