Produkty a služby

IT INFRASTRUKTURA

Při budování a provozování IT infrastruktur klademe důraz na jejich bezpečnost, vysokou dostupnost a flexibilitu. Zajišťujeme zejména instalace a konfigurace heterogenních IT infrastruktur, spolu s end-to-end službami, které zahrnují konzultace, analýzy, návrhy, integraci, podporu a provoz řešení. Poskytujeme také komplexní řešení pro oblast komunikačních infrastruktur, integrace síťových aplikací a multimediálních komunikací. Zajišťujeme komunikaci v organizacích, jakož i připojení interních uživatelů, vzdálených poboček a třetích stran.


IT PROVOZ A OUTSOURCING

Zajišťujeme outsourcing technologií, IT rolí i byznys procesů. Poskytujeme péči o IT zákazníka tak, aby fungovalo v souladu s jeho byznys potřebami as dohodnutými parametry. Stejně poskytujeme provoz a převzetí konkrétních součástí IT nebo procesů.

Stáhnout - Rychlá pomoc UNIPROG

Stáhnout - HOST podpora UNIPROG

VÝVOJ SOFTWARE

Máme zkušenosti s tvorbou softwarových řešení a poskytujeme služby v oblasti konzultací, architektury, vývoje a integrace. Odborné týmy jsou schopny zastřešit problematiku od malých systémů až po velké celopodnikové řešení. Uniprog vyvinul a rozvíjí i vlastní softwarová řešení a aplikace, jako například systém pro správa uživatelů, rolí a oprávnění – UNI IDM.

Nejpoužívanější platformy pro vývoj software používané společností Uniprog jsou Java, .Net, PHP, PowerBuilder, PL / SQL a BPEL.

IT BEZPEČNOST

Uvědomujeme si, že ochrana podnikání, investic a informací je jednou z klíčových priorit organizací a proto poskytujeme komplexní řešení pro oblast síťové, aplikační i analytické bezpečnosti.

  • Zabezpečení počítačových sítí pomocí firewall systémů,
  • systémy detekce a prevence průniků (IDS / IPS),
  • antivirovou, antispamovou, resp. Antix ochranu na úrovni internetových bran,
  • ochranu webových stránek a portálů,
  • systémy vyhledávání zranitelností (vulnerability assessment),
  • penetrační testování.
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

V rámci řízení projektů uplatňujeme specifický přístup, který vychází z několika mezinárodních standardů. V rámci tohoto přístupu zajišťujeme řízení projektů na vysoké profesionální úrovni tak, že kombinujeme důraz na dosahování výsledků, efektivitu a kvalitu s plněním požadavků a priorit zákazníků.

Základem přístupu je interní metodika a postupy, které vytvářejí solidní základ pro řízení celé škály typů projektů procházejících celým portfoliem služeb a zákazníky společnosti. V rámci postupů řídíme celý životní cyklus externích projektů a standardizujeme výstupy projektového řízení. Postup pokrývá všechny významné oblasti řízení projektů s možností flexibilně přizpůsobit proces řízení a jeho výstupy požadavkům a prostředí zákazníka. Této metodice a přístupu společnost přizpůsobila organizační strukturu i ostatní dotčené procesy. Součástí procesu řízení projektů jsou systémové a jiné nástroje projektového řízení odpovídající moderním trendům v řízení IT projektů.

SAP

Navrhujeme optimální využití SAP technologií a pomáháme integrovat systém SAP do heterogenního systémového prostředí. A následně se také staráme o SAP prostředí po provozní stránce.

Pracujeme ve společných týmech, do kterých přinášíme znalost SAP prostředí a naši zákazníci znalost jejich prostředí včetně znalosti firemních obchodních procesů.

UNI - IDM

Poskytujeme komplexní řešení správy životního cyklu identity uživatelů s důrazem:

  • Efektivně řídit a přidělovat oprávnění
  • Komplexního přehledu nad udělenými oprávněními
  • Dodržení bezpečnostních politik IS
  • Vytvářet podklady pro audity