UNIPROG Solutions (dále jen Uniprog) je poskytovatel IT produktů a služeb s více než desetiletou historií působení na českém trhu v odvětví informačních technologií.

Uniprog poskytuje technologická řešení a nástroje potřebné na akceleraci obchodních činností organizací. Kooperací technologických divizí společnosti, orientovaných na různé oblasti ICT, zabezpečuje Uniprog komplexnost řešení, služeb a spojení poznatků ze široké oblasti informačních technologií. Uniprog poskytuje platformově nezávislé řešení a služby. Pokrývá celý vývojový cyklus produktu – od analýzy, konzultace požadavků a prostředí, přes návrh optimálního řešení a případný vývoj, resp. implementaci. Součástí poskytovaných služeb je integrace řešení, zabezpečení plné podpory v době trvání záručního i pozáručního období a outsourcing ICT.