Uniprog Logo

Daňová agenda

Naši experti ze společnosti TAXNET stáli u zrodu komplexních informačních systémů státní správy pro výběr přímých a nepřímých daní.

TAXNET, součást skupiny UNIPROG, je jedním z členů konsorcia, které se více než 20 let podílí na vývoji automatizovaného daňového informačního systému (ADIS) a zajišťuje také jeho provoz a další rozvoj.

Systém ADIS představuje celoplošnou aplikačně technickou podporu Finanční správy ČR. Je tvořen mnoha dílčími moduly pro zpracování daňových přiznání jednotlivých typů daní, moduly společných průřezových činností, které jsou nezbytné pro správu, evidenci, vybírání a vymáhání daní a převod finančních prostředků oprávněným příjemcům, a moduly systémové podpory.

Objednatelem systému ADIS je Generální finanční ředitelství, uživateli jsou kromě Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR všechny orgány finanční správy ČR. Členy konsorcia podílejícího se na vývoji a provozu ADIS jsou společnosti IBM Česká republika, GIST, INTAX a TAXNET.

Na čem se podílíme

ADIS je komplexním informačním systémem, který je rozdělen do více aplikačních celků. Naši experti ze společnosti TAXNET zajišťují aplikační vybavení pro následující hlavní agendy.

01 V rámci systému ADIS jsme vyvinuli a zajišťujeme komplexní podporu provozu a další rozvoj aplikací spravujících daň z přidané hodnoty, darovací daň, dědickou daň, daň z nabytí nemovitosti, daň z převodu nemovitosti, odvod z loterií a podobných her, daň z hazardních her, registr cen obvyklých a elektronické podání.
02 Vyvinuli jsme a staráme se o podporu a další rozvoj systému VIES (VAT Information Exchange System), který zajišťuje administrativní spolupráci v oblasti DPH v rámci EU. VIES je nadstavbou systému ADIS, využívá jeho data a zabezpečuje předávání informací o DPH mezi jednotlivými členskými státy EU.
03 Podíleli jsme se také na vývoji firemního systému řízení, který je nadstavbou interního celoprojektového systému řízení aplikací ADIS. Tato aplikace umožňuje snadné a přesné zdokumentování práce v jednotlivých oblastech projektu a etapách vývoje ADIS a rovněž podporuje řízení firemních procesů.
04 Realizovali jsme rovněž mnoho aplikací nebo rozhraní zajišťujících komunikaci ADIS s externími informačními systémy (např. komunikaci s informačním systémem katastru nemovitostí, s informačními systémy MPSV, Celní správy, ČNB a ostatních bank, ČSÚ apod.), resp. komunikaci v rámci EU (VIES, VAT refund, MOSS, CbCR nebo AEOI).
05 V mnoha dalších oblastech spolupracujeme jako spoluřešitelé na realizaci průřezových úloh ADIS, např. změny místní příslušnosti, registru evidence nemovitostí, přenosů dat, evidence písemností apod.

Jak pracujeme

V rámci agend, které TAXNET při provozu a rozvoji systémů ADIS a VIES zastřešuje, se naši odborníci podílí na kompletním životním cyklu softwarového vývoje.

Analyzují nové byznys potřeby a požadavky Analyzují nové byznys potřeby a požadavky
Připravují návrh nové funkcionality nebo nové aplikace Připravují návrh nové funkcionality nebo nové aplikace
Vyvíjejí software na míru Vyvíjejí software na míru
Postarají se o otestování funkčnosti nového řešení Postarají se o otestování funkčnosti nového řešení
Nasadí novou funkcionalitu nebo aplikaci do praxe Nasadí novou funkcionalitu nebo aplikaci do praxe
Zajišťují podporu provozu a další rozvoj systému Zajišťují podporu provozu a další rozvoj systému

Proč pracovat s námi

TAXNET se mnoho let podílí na významné části vývoje, provozu a modernizace automatizovaného daňového informačního systému Finanční správy ČR. Díky tomu máme hlubokou expertní znalost nejen v samotné daňové agendě, ale i v mnoha dalších oblastech.

01 Od začátku provozu ADIS zajišťujeme vývoj, komplexní podporu a další rozvoj aplikací spravujících mnoho typů přímých a nepřímých daní. Do detailů proto ovládáme i veškerou věcnou a procesní problematiku správy těchto daní.
02 Specializujeme se rovněž na realizaci aplikací nebo rozhraní zabezpečujících vzájemnou komunikaci a výměnu dat mezi různými informačními systémy veřejné správy, a to nejen v rámci České republiky, ale i v rámci EU.
03 Realizovali jsme jádro informačního systému pro elektronická podání úřadům finanční správy. Máme proto detailní znalost tohoto rozhraní a v této oblasti poskytujeme konzultační služby a podporu.
04 Využíváme různé systémy pro práci s elektronickými podpisy pro podepisování libovolného souboru do formátů PKCS#7, XML Sign nebo i PDF (nejen samotné podepisování, ale také ověřování podpisu a jeho platnosti, práci s CRL, certifikáty apod.). Podílíme se i na realizaci propojení s národní identitní autoritou (NIA), které by mělo být využíváno napříč státní správou.
05 Pracujeme s výstupy celní deklarace (JSD). Díky tomu disponujeme velmi dobrým přehledem a profesionálními znalostmi v oblasti kolaborace s informačními systémy Celní správy ČR.
06 Díky agendě, kterou přímo spravujeme, nebo na které se spolupodílíme v rámci ADIS, umíme poskytnout služby i v mnoha dalších oblastech, např. realizaci systémů pracujících podle Správního řádu, napojení systémů na informační systém Datových schránek, znalosti Spisové služby ADIS, realizaci různých evidenčních systémů atd.

Odesílání formuláře...

Formulář byl odeslán.
Děkujeme za váš dotaz, v nejbližších dnech vás budeme kontaktovat prostřednictvím vámi uvedených kontaktů.

Zavřít

Omlouváme se, ale došlo k chybě.
Použijte prosím naše kontaktní údaje.

Zavřít

Jak vám můžeme pomoci? Napište nám!